ചൊവ്വാഴ്ച, ജൂൺ 12, 2012

ഭ്രാന്ത്


നീയെനിക്ക് തന്നതും മറ്റൊരു ഛായാമുഖിയോ?
നോക്കുമ്പോഴെല്ലാം 
നിന്നെ മാത്രം കാണുന്ന മായക്കണ്ണാടി !
നീയെന്റെ പ്രതിബിംബമോ?
ഇതോ പ്രണയം?!
ഞാനാ കണ്ണാടി ഉടച്ചുകളഞ്ഞു;
ഇപ്പോള്‍
 നൂറായിരം കണ്ണാടിചില്ലുകളില്‍
 നീ ചിരിക്കുന്നു...!
അരുത്, 
ഇങ്ങനെ ചിരിക്കരുത് 
നിന്റെ ചിരിയില്‍ ഞാന്‍ തളരുന്നു..
എല്ലാവരും പറയുന്നു 
എനിക്ക് ഭ്രാന്തെന്ന്...