ബുധനാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 14, 2011

നീലപ്പല്ലുകള്‍ക്ക് പറയാനുള്ളത്‌

പ്രണയം ബഹുവചനമാണെങ്കിലും
ഏകവചനമാണെങ്കിലും...
തീരമില്ലാത്ത കാമത്തിന്‍റെ കടല്‍
കടലായിത്തന്നെ തുടരും...